اما یکی از روشهای مستقیم بازاریابی اینترنتی بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی می باشد که حسن آن افزایش سرعت پیشرفت شما و جذب سریعتر مشتریان برای استفاده از  خدمات و محصولات شما هستند بنابراین سعی داریم نکات و ترفندهای مفیدی و کاربردی را برای شما فاش کنیم